Psychoterapia Gestalt zakłada, że podstawową przyczyną problemów życiowych człowieka jest brak świadomości min. przeżywanych uczuć, potrzeb, możliwości i granic oraz tzw. niedomknięte figury czy niedokończone sprawy. W wyniku tego człowiek doświadcza bezradności, zależności czy wykorzystania, tym samym nie doświadczając kreatywności, poczucia sprawczości, satysfakcji i radości.

Celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości i domknięcie niedokończonych spraw a dzięki temu rozwój jednostki w kierunku autonomii, wolności, odpowiedzialności i samorealizacji.

Psychoterapia Gestalt wskazana jest w:

• zaburzeniach jedzenia
• zaburzeniach lękowych i depresji
• zaburzeniach emocjonalnych
• zaburzeniach nerwicowych
• trudnościach w relacjach
• trudnościach związanych z określeniem własnej tożsamości i podejmowaniem decyzji życiowychGestalt umożliwia rozwój osobisty jako sposób na poprawę jakości życia.